Jubert & AssociatsVALORS

La independència en l’actuació, el total compromís amb els clients i els seus interessos, i el rigor professional són els valors fonamentals i conformen els principis que regeixen el despatx.

TOTAL COMPROMÍS AMB ELS NOSTRES CLIENTS, DISPONIBILITAT, SATISFACCIÓ D’EXPECTATIVES

Aquestes premisses queden reflectides en la tasca diària, on la disponibilitat i la comunicació amb el client, la implicació i rapidesa en aportar les solucions més adequades, i la formació permanent dels nostres advocats garanteixen un assessorament jurídic de màxima qualitat i la satisfacció de les expectatives dels clients, principals objectius de la nostra firma.

FERM COMPROMIS AMB LA SOCIETAT. PROJECTES SOCIALS I BENÈFICS

Ferm compromís amb la societat i les seves necessitats, participant activament en projectes socials i benèfics, i col•laborant amb institucions fortament vinculades amb la mateixa. I es aquest valor de compromís i ajuda el que determina la nostra filosofia d’actuar.

Compromís

FUNDACIÓ PRIVADA JUBERT FIGUERAS
La Fundació Jubert Figueras ofereix allotjament als malalts i als seus familiars que han de viure allunyats de la seva residència habitual com a conseqüència d’una malaltia.
http://www.fjubertfigueras.org/


INTERMON OXFAM
Són persones amb pensament polític, religiós i cultural diversos, que assumeixen una mateixa Missió, comparteixen uns valors i tenen una visió comú del món que desitgen.
http://www.intermonoxfam.org


PALAU DE LA MUSICA CATALANA
La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, creada el 1990, proporciona a l’Orfeó i als seus cors de formació, integrats en l’escola coral de l’orfeó català els recursos necessaris per desenvolupar les seves activitats. La Fundació organitza també 12 cicles de concerts al Palau de la Música Catalana, que donen prestigi a la vida musical de la ciutat de Barcelona.
http://www.palaumusica.org