Jubert & AssociatsQUÈ APORTEM ALS CLIENTS

El nostre objectiu és donar un assessorament complert a l’empresa, d’alta qualitat i eficàcia, buscant i trobant les solucions més adequades i útils amb rapidesa, agilitat i professionalitat, duent a terme una tasca preventiva, anticipant-nos a les demandes de manera que els permeti desenvolupar les seves activitats amb garanties de seguretat jurídica, evitant així futurs problemes.

ASSESSORAMENT COMPLERT, SOLUCIONS, ESTRATÈGIES, VISIÓ DE CONJUNT, SERVEI PERSONALITZAT

Planifiquem les estratègies més adequades.

Seguim, col·laborem i acompanyem als nostres clients en les seves decisions estratègiques, amb una actitud pro-activa que els aporti una visió de conjunt.

Per això donem un servei molt personalitzat i adaptat a les peculiaritats de cadascun dels nostres clients, on la proximitat amb ell i la seva direcció general ens permet gestionar les seves peticions i coordinar equips multidisciplinars tant nacionals com internacionals, en els que intervinguin els millors professionals.

COM TREBALLEM

Ens desplacem a les oficines i/o fàbriques del client per conèixer millor el seu món, les seves inquietuds, els seus objectius, la seva operativa. Mantenim una comunicació directe, fluida i permanent amb els clients. L’informem periòdicament d’aquelles novetats jurídiques que puguin afectar al seu sector o a la seva activitat. Fem que els nostres advocats i professionals tinguin amplis coneixements del sector econòmic en el que es desenvolupen els nostres clients.

COMUNICACIÓ DIRECTE, AGILITAT, RAPIDESA, ASSESSORAMENT ADDICIONAL, TREBALL EN EQUIP

Posem especial atenció en l’actualització permanent dels nostres coneixements jurídics. Proporcionem assessorament addicional en altres àrees de la gestió de l’empresa, mitjançant la coordinació d’equips multidisciplinars i col•laboradors externs. Donem cobertura internacional als nostres clients.

L’interlocutor del client sempre és el mateix advocat, amb independència dels advocats o professionals que treballin en cada moment en l’assumpte i del nivell de relació que hi puguin mantenir. Si es fa necessària la intervenció d’un professional d’altres especialitats, proporcionem el més adient per a cada cas concret, sota la nostre supervisió o coordinació. Treballem en equip proporcionant al client una visió integral del conjunt de qüestions que puguin plantejar-nos.