Jubert & AssociatsCOL·LABORADORS EXTERNS


ASSESSORAMENT FISCAL I AUDITORIA COMPTES

ASEPYME
Especialitzats en l’auditoria de comptes i l’assessorament fiscal, comptable i laboral a entitats mercantils repartides per tota la geografia espanyola.
http://www.asepyme.es


ASSESSORAMENT FISCAL I AUDITORIA COMPTES

BOVÉ MONTERO
Auditoria i revisions comptables, declaracions i obligacions fiscals, assessoria financera, consultora en recursos humans i en organització i noves tecnologies.
http://www.bovemontero.com


DRET INTERNACIONAL I EUROPEU

ACEE
Xarxa internacional creada l’any 1989 sota la forma d’Agrupació d’Interès Econòmic Europeu, formada per advocats, assessors fiscals, auditors i economistes europeus independents, units per un mateix codi ètic, similars estàndards de qualitat i rigor professional, i que neix amb la vocació de donar un servei i assistència internacional a les empreses en el seu creixement per Europa. El nostre despatx pertany a aquesta associació des de l’any 2003. Membres
http://www.acee.eu


DRET INTERNACIONAL I EUROPEU

Consultora sobre qüestions relacionades amb la UE i els processos d’internacionalització de les empreses en els àmbits de l’assessorament jurídic comunitari i internacional, de participació en programes comunitaris de finançament, de representació d’interessos i lobby davant la UE. Dirigida per l’advocat Casimir de Dalmau, amb anys d’experiència a Brussel•les i a l’Administració pública Catalana.
http://www.geasl.es


LABORAL

Despatx especialitzat en dret laboral i de la Seguretat Social, que presta el seu assessorament tant a empreses com a particulars.
http://www.bufetemiralles.com


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Despatx especialitzat en la defensa dels drets de la propietat intel•lectual i industrial així com d'obres intel•lectuals davant dels organismes administratius i jurisdiccionals nacionals i internacionals.
http://www.pellise.es